วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวสารทางหลวง

 

30 ม.ค.
title
ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวง

“ห้ามติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวงยกเว้นได้รับอนุญาต” ตาม พรบ.ทางหลวงมาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา 47 ห้ามทำการปลูกสร้าง อาคาร ร้านค้า หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ราชการและเอกชน สถานที่ราชการและสถานที่เอกชนที่มีประชาชนเดินทางมาติดต่อจำนวนมาก 10 ประเภท ดังนี้ (1) สนามกีฬา (2) ศูนย์การค้า, ตลาดนัด, สถานที่จัดจำหน่ายสินค้า OTOP (3) แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักแรม ที่พักผ่อนหย่อนใจ (4) สถานศึกษา (5) โรงพยาบาล (6) ศาสนสถานทุกศาสนา (7) นิคมอุตสาหกรรม (8) มูลนิธิและองค์กรการกุศล (9) หมุ่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม (10) สำนักงานพรรคการเมือง

 

28 ธ.ค.
title
พิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย เทศกาลปีใหม่ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 ประธานในพิธี นายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) นายวินัย สุทธิประภา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ นายวินัย ไชยพรหม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม นายศานิต ขาวเมืองน้อย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรชุมแพ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบัญชาการตำรวจทางหลวง (ชุมแพ) สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาชุมแพ โรงพยาบาลชุมแพ อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวง ประธานหน่วยกู้ภัยชุมแพเต็กก่าจีแชเกาะ กู้ภัยเมืองชุมแพ หมวดทางหลวงในสังกัด และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย 2567 และปล่อยขบวนรถ รถประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ใส่ใจกำลัง 3 “ใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ใส่ใจประชาชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – วันที่ 4 มกราคม 2567

 

28 ธ.ค.
title
การให้บริการจุดจอดรถบรรทุกในพื้นที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ได้เตรียมความพร้อมวันเทศกาลปีใหม่ 2567 ตามมาตรการเตรียมความพร้อม 3 มาตรการของ กรมทางหลวง ครบทุกด้าน ดังนี้ มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง มาตรการด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ มาตราการด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และมีการเตรียมการเรื่อง จุดจอดรถบรรทุก ให้เป็นจุดพักรถ สำหรับ ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการ มีห้องน้ำบริการ ชาย หญิง คนพิการ มีระบบน้ำใช้เพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จุดละ 2 คน ทุกวัน พร้อมให้บริการ

วีดีทัศน์
title
จุดพักรถบ้านมิตรภาพ
จุดพักรถพระใหญ่ อำเภอหนองเรือ
title