วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวสารทางหลวง

 

 

13 มี.ค.
title
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายจิระพงษ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 พร้อมทั้งคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) นายวินัย สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายวินัย ไชยพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นายศานิต ขาวเมืองน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าหมวด หัวหน้างาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

วีดีทัศน์
title
จุดพักรถบ้านมิตรภาพ
จุดพักรถพระใหญ่ อำเภอหนองเรือ
title