วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ลงวันที่ 06/04/2566

วันที่ 6 เม.ย. 2566 ฝ่ายปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ  หอประชุมอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น


'