วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศสรุปผลการดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 23/09/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ทล.228 กม.4+000 - กม.5+000 70 ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ทล.201 กม.217+300 - 218+700 72 ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ทล.12 กม.531+300 - 531+850 65 ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ทล.12 กม.508+100 LT.- กม.509+905 LT. กม.508 - 050 RT.-กม.509+500 RT. 62 ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ทล.2037 กม.1+750 - กม.2+250 61 ดาวน์โหลด

'