f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ตอน 4 ที่ กม.6+450 และ กม.8+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+300 - กม.24+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ-สะพัง ตอน 3 ระหว่าง กม.26+699-กม.26+847 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ตอน 1 ที่ กม.12+700 และ กม.14+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ตอน 2 ที่ กม.15+100 และ ที่ กม.18+899 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ตอน 3 ที่ กม.23+300 และ ที่ กม.25+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ-เกษตรสมบูรณ์ ตอน 1 ที่ กม.67+143 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนเกษตรสมบูรณ์-หนองหล่ม ตอน 1 ที่ กม.100+699 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ-เกษตรสมบูรณ์ ตอน 2 ที่ กม.71+144 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 23/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2564 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนเกษตรสมบูรณ์-หนองหล่ม ตอน 2 ที่ กม.89+800 และ 93+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 86 รายการ