f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/07/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปี 2562 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.468+895 - กม.473+145 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 06/06/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.218+500 - กม.220+480 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ