วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 28/02/2567 ถึง 04/03/2567 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) ดูแลจุดพักรถ ปฏิบัติงานหมวดทางหลวงหนองเรือ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22/02/2567 ถึง 27/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1 ตำแหน่ง
3 ประกาศรับสมัคร 13/02/2567 ถึง 21/02/2567 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) ปฏิบัติงานหมวดทางหลวงหนองเรือ 1 ตำแหน่ง
4 ประกาศรับสมัคร 13/12/2566 ถึง 21/12/2566 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) ปฏิบัติงานหมวดทางหลวงแก้งคร้อ 1 ตำแหน่ง
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 29/11/2566 ถึง 01/12/2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) 3 ตำแหน่ง
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21/11/2566 ถึง 21/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง
7 ประกาศรับสมัคร 09/11/2566 ถึง 17/11/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง
8 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 30/10/2566 ถึง 30/10/2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) 13 ตำแหน่ง
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26/10/2566 ถึง 26/10/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 13 ตำแหน่ง
10 ประกาศรับสมัคร 16/10/2566 ถึง 25/10/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 13 ตำแหน่ง
11 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 29/09/2566 ถึง 02/10/2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) ปฏิบัติงาน งานวางแผน หมวดทางหลวงหนองเรือ หมวดทางหลวงเกษตรสมบูรณ์ หมวดทางหลวงโนนหัน และงานต้นไม้และสวน
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27/09/2566 ถึง 27/09/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) ปฏิบัติงาน งานวางแผน หมวดทางหลวงหนองเรือ หมวดทางหลวงเกษตรสมบูรณ์ หมวดทางหลวงโนนหัน และงานต้นไม้และสวน
13 ประกาศรับสมัคร 15/09/2566 ถึง 26/09/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
14 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 21/08/2566 ถึง 21/08/2566 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน)
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17/08/2566 ถึง 17/08/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนงาน) ปฏิบัติงานหมวดทางหลวงหนองเรือ และหมวดทางหลวงเกษตรสมบูรณ์