f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 19/03/2563 16/03/2563 627/40/63/178 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 19/03/2563 16/03/2563 627/70/63/177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 19/03/2563 16/03/2563 627/40/63/176 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 02/03/2563 627/35/63/6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/03/2563 11/03/2563 627/60/63/167 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 18/03/2563 11/03/2563 627/40/63/160 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/03/2563 11/03/2563 627/60/63/162 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ซื้อวัสดก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/03/2563 11/03/2563 627/60/63/171 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 18/03/2563 11/03/2563 627/60/63/170 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/03/2563 11/03/2563 627/60/63/166 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 18/03/2563 11/03/2563 627/60/63/163 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/03/2563 11/03/2563 627/60/63/146 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/03/2563 11/03/2563 627/60/63/161 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 12/03/2563 02/03/2563 627/45/63/155 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/03/2563 04/03/2563 627/60/63/159 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 314 รายการ