f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 21/09/2564 627/40/64/370 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซืัอวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/09/2564 627/35/64/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/09/2564 627/60/64/368 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/09/2564 627/60/64/364 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 จ้างรถขุดเจาะหลักนำทางายางพารา 08/09/2564 627/60/64/362 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/09/2564 627/60/64/365 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/09/2564 627/60/64/366 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/09/2564 627/35/64/16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/09/2564 627/60/64/359 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/09/2564 627/60/64/360 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ เพื่อ Stock คลังพัสดุ (งานเงินทุนฯ) 02/09/2564 627/30/64/106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.203+900 - กม.215+299 26/08/2564 627/60/64/347 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายติดหลักกิโลเมตรสะท้อนแสง ชนิด HI PRISMATIC GRADE ขนาด 0.30 x 0.60 ม. 10/08/2564 627/60/64/319 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/09/2564 627/60/64/356 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.507+800 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 01/09/2564 627/45/64/355 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 813 รายการ