f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/01/2563 15/01/2563 627/60/63/111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/01/2563 15/01/2563 627/60/63/109 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 20/01/2563 10/01/2563 627/40/63/106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 20/01/2563 10/01/2563 627/45/63/107 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 13/01/2563 07/01/2563 627/45/63/102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 07/01/2563 627/45/63/104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/01/2563 07/01/2563 627/60/63/103 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 07/01/2563 627/60/63/105 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 02/01/2563 627/35/63/4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/70/63/100 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/40/63/99 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/60/63/98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 จ้างเหมาขนวัสดุ กากมิลลิ่งยางมะตอย ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ที่ กม.481+500 06/01/2563 25/12/2562 627/60/63/97 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/60/63/96 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/45/63/95 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 259 รายการ