f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595 - กม.492+269 ปริมาณงาน 200,300 ตร.ม. 14/09/2563 627/60/63/371 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14/09/2563 627/40/63/370 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 14/09/2563 627/40/63/363 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 จ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.234+717 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/09/2563 627/60/63/367 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 14/09/2563 627/40/63/359 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 14/09/2563 627/40/63/361 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+000- กม.38+374 ปริมาณงาน 201,000 ตร.ม. 14/09/2563 627/60/63/358 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.420+345 - กม.460+595 (ทางหลวงสายหลัก) ปริมาณงาน 277,760 ตร.ม. 14/09/2563 627/60/63/357 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 14/09/2563 627/40/63/368 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 14/09/2563 627/40/63/365 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 จ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.14+100 (ด้านขวาทาง) และ ทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ - สระพัง ที่ กม.38+150 (ด้านขวาทาง) 14/09/2563 627/60/63/366 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.234+800-กม.235+100 19/08/2563 627/60/63/325 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/09/2563 627/60/63/355 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 627/60/63/353 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 627/60/63/354 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 478 รายการ