f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/35/63/5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 19/11/2562 04/11/2562 627/60/63/29 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 19/09/2562 04/09/2562 627/35/62/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/08/2562 26/08/2562 627/60/62/326 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 22/08/2562 627/60/62/323 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 จ้างเหมาดันท่อลอด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 2361 ตอนหนองเขียด - ภูผาม่าน กม.9+445 19/08/2562 01/08/2562 627/60/62/298 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 19/08/2562 07/08/2562 627/35/62/14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า หมายเลขรถ 46-6287-04-5 จำนวน 1 รายการ 14/08/2562 06/08/2562 627/30/62/154 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 08/08/2562 19/06/2562 627/40/62/264 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/08/2562 01/08/2562 627/60/62/294 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 08/08/2562 19/06/2562 627/40/62/254 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่งประจำปี 2562 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.468+895 - กม.473+145 (เป็นช่วงๆ) 07/08/2562 18/07/2562 คค 06041/พ.1/EB/24/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/08/2562 03/07/2562 627/45/62/292 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 06/08/2562 12/08/2562 627/60/62/290 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 23/07/2562 09/07/2562 627/60/62/261 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 63 รายการ