วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าและลิดรอนกิ่งไม้ ทางหลาวงหมายเลข 2187 ตออนควบคุมที่ 0701 ตอนหนองเรือ - นายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+340 รวมปริมาณงาน 58,080 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 627/60/67/99 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน – ผานกเค้า ระหว่าง กม.247+800 - กม.248+650 09/08/2566 ขก.2/35/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บน ทล.12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.470+713 LT. - กม.471+163 LT. และ กม.472+116 RT. - กม.472+566 04/07/2566 ขก.2/33/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.1+210 RT. - กม.2+100 RT. 23/06/2566 ขก.2/34/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 งานจ้างซ่อมทางผิวแอสฟัลส์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0701ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.433+500 - กม.434+350 ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2566 627/60/66/222 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแฝนดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านแข้ - ท่าเดือ ระหว่าง กม.203+800RT. - กม.204+504 RT. 31/03/2566 ขก.2/32/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม – ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.8+245-กม.8+246 29/12/2565 ขก.2/29/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 01/12/2565 คค 06041/พ.1/EB/26/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภูมิภาค กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.217+300 - กม.218+700 24/08/2565 ขก.2/2/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2361 ตอน หนองเขียด - ภูผาม่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.9+045-กม.10+045 07/11/2565 ขก.2/28/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2361 ตอน หนองเขียด - ภูผาม่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.4+050 - กม.5+050 07/11/2565 ขก.2/27/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.175+285 LT. - กม.175+585 LT. 07/11/2565 ขก.2/26/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน 3 ระหว่าง กม.421+900 - กม.422+200 02/11/2565 ขก.2/24/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ตอน 1 ระหว่าง กม.468+000 LT. - กม.469+725 LT. 02/11/2565 ขก.2/25/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2566รหัสงาน23300งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข12ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง-หนองแกระหว่างกม.457+556RT.-กม.458+944RT.และกม.460+595RT.-กม.462+170RT. 02/11/2565 ขก.2/23/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 215 รายการ