f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.18+900 - กม.19+500 22/07/2563 คค 06041/พ.1/EB/41/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.1+558 - กม.1+750 24/08/2563 คค 06041/พ.1/EB/40/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+696 - กม.0+700 24/08/2563 คค 06041/พ.1/EB/39/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.435+005 - กม.436+150 29/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/38/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11100 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+700 11/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/16/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.248+657 - กม.250+175 04/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/14/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 จ้างทำเหล็กหุ้มกระเช้า หมายเลขรถ 74-6156-1-9 (งานเงินทุน) 25/05/2563 627/30/63/102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 2 ระหว่าง กม.454+950-กม.454+951, ระหว่าง กม.459+800-กม.459+801 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/15/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.490+500-กม.490+501 และ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.499+000-กม.499+001 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/14/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.433+975-กม.433+976, ระหว่าง กม.448+500 - กม.448+501 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/13/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2361 ตอนหนองเรือ-ภูผาม่าน ระหว่าง กม.3+227-กม.12+100 01/04/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม ตอน 2 ระหว่าง กม.7+500-กม.7+501,ระหว่าง กม.9+900-กม.9+901 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม-ห้วยน้ำเงิน ตอน 2 ระหว่าง กม.5+200-กม.5+201,ระหว่าง กม.7+900-กม.7+901 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/10/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม ตอน 1 ระหว่าง กม.1+300-กม.1+301, ระหว่าง กม.5+500 - กม.5+501 03/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/9/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนนายม-หนองแวง ตอน 1 ระหว่าง กม.13+350-กม.13+351 (รร.บ้านข่าเวียงพัณ) , ระหว่าง กม.19+500 - กม.19+501 (รร.บ้านนาดี) 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/8/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 119 รายการ