วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จำหน่ายพัสดุแบตเตอรี่เก่า ชำรุด (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีขายทอดตลาด 21/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จำหน่ายพัสดุอะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (เศษเหล็ก) และยางเก่าชำรุด (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีขายทอดตลาด 20/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้ออะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 41-5072-79-2 จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้ออะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 74-6156-10-9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 21,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้ออะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 44-1453-22-0 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 26,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 322,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้ออะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 25-6765-04-7 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 18,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้ออะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 77-6168-14-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2567 17,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างซ่อมอะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 44-0379-18-6 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 34,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 16,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 40,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 113,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 33,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12V 12Ah จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 01/02/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,887 รายการ