f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 21/09/2564 31,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซืัอวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/09/2564 182,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/09/2564 7,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/09/2564 10,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างรถขุดเจาะหลักนำทางายางพารา 08/09/2564 53,589.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/09/2564 31,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/09/2564 21,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/09/2564 30,755.94 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/09/2564 70,835.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/09/2564 65,718.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ เพื่อ Stock คลังพัสดุ (งานเงินทุนฯ) 02/09/2564 7,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.203+900 - กม.215+299 26/08/2564 99,499.95 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายติดหลักกิโลเมตรสะท้อนแสง ชนิด HI PRISMATIC GRADE ขนาด 0.30 x 0.60 ม. 10/08/2564 492,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/09/2564 11,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.507+800 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 01/09/2564 43,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 928 รายการ