f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595 - กม.492+269 ปริมาณงาน 200,300 ตร.ม. 14/09/2563 90,135.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14/09/2563 6,915.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 14/09/2563 12,725.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.234+717 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/09/2563 82,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 14/09/2563 17,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 14/09/2563 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+000- กม.38+374 ปริมาณงาน 201,000 ตร.ม. 14/09/2563 90,495.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.420+345 - กม.460+595 (ทางหลวงสายหลัก) ปริมาณงาน 277,760 ตร.ม. 14/09/2563 124,992.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 14/09/2563 12,725.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 14/09/2563 12,725.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.14+100 (ด้านขวาทาง) และ ทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ - สระพัง ที่ กม.38+150 (ด้านขวาทาง) 14/09/2563 280,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.234+800-กม.235+100 19/08/2563 286,380.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/09/2563 96,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 197,372.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 547 รายการ