วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 41-5072-79-2 จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 627/30/67/58 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้ออะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 74-6156-10-9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 627/30/67/57 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ซื้ออะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 44-1453-22-0 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 627/30/67/56 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 627/35/67/4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ซื้ออะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 25-6765-04-7 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2567 627/30/67/52 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ซื้ออะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 77-6168-14-5 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2567 627/30/67/48 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 จ้างซ่อมอะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 44-0379-18-6 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 627/30/67/51 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 627/60/67/169 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 627/60/67/168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 627/45/67/167 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 627/60/67/164 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 ซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 12V 12Ah จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 627/45/67/163 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 627/60/67/161 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อสีน้ำอะคลีลิคสีดำ (มอก.272-2549) จำนวน 10 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 627/60/67/160 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 จ้างซ่อมอะไหล่เงินทุนฯ หมายเลข 21-6561-15-7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 627/30/67/38 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,794 รายการ