f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/139 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/140 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/138 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/130 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/132 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/135 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/136 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/131 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างซ่อมแอร์ หมายเลขรถ 44-8698-08-9 จำนวน 1 รายการ (เงินเงินทุนฯ) 13/02/2563 03/02/2563 627/30/63/38 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อวัสดุอะไหล่ หมายเลขรถ 46-6289-04-7 (งานเงินทุนฯ) 13/02/2563 05/02/2563 627/30/63/46 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/35/63/5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/60/63/116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/40/63/124 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/60/63/123 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/60/63/121 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 289 รายการ