f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง กม.4+000 -กม.5+000 27/09/2565 คค 06041/พ.1/EB/1/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2565 627/60/65/391 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2565 627/45/65/390 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565 627/40/65/389 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3,945 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2565 627/35/65/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ซื้อ HOT MIX จำนวน 20 ลบ.ม 21/09/2565 627/60/65/387 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2565 627/60/65/382 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2565 627/45/65/380 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.169+075 - กม.197+000 และในทางหลวงหมายเลข 2187 ตอน นายม - หนองแวง ระหว่าง กม.9+340 - กม.36+930 รวมปริมาณงาน 225,527.00 ตร.ม 08/09/2565 627/60/65/376 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 7,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 627/35/65/16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2565 627/60/65/379 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2565 627/60/65/378 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2565 627/60/65/377 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2565 627/60/65/375 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2565 627/45/65/370 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,283 รายการ