f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง กว้างข้างละ 3.00 เมตร ร่องกลางระบายน้ำกว้างไม่เกิน 7.00 เมตร และเกาะกลางถนนกว้างไม่เกิน 5.00 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595 - กม.492+269 ปริมาณงาน 223,000 ตร.ม. 22/06/2563 627/60/63/289 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+729 ปริมาณงาน 223,000 ตร.ม. 23/06/2563 627/60/63/290 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม ที่ กม.8+150 (ด้านซ้ายทาง) และ ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ที่ กม.23+900 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.33+750 (ด้านซ้ายทาง) 19/06/2563 627/60/63/286 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ระหว่าง กม.234+052 - กม.266+500 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนหนองหล่ม - คอนสาร กม.104+928 - กม.119+854 ทางหลวงหมายเลข 2361 ตอนหนองเขียด - ภูผาม่าน กม.0+000 - กม.12+100 ปริมาณงาน 222,190 ตร.ม. 17/06/2563 627/60/63/284 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/06/2563 627/60/63/283 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 16/06/2563 627/60/63/282 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/06/2563 627/60/63/281 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/06/2563 627/40/63/280 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างขุดไสผิวทางเดิม (Cold Milling) ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ระหว่าง กม.261+700 - กม.262+300 ปริมาณงาน 2,500 ตร..ม. 12/06/2563 627/60/63/279 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/06/2563 627/40/63/278 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.494+663 - กม.505+700 และ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.521+500 - กม.530+300 12/06/2563 627/60/63/276 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 12/06/2563 627/40/63/275 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/06/2563 627/60/63/274 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 10/06/2563 627/60/63/273 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11/06/2563 627/40/63/267 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 461 รายการ