f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 14/11/2562 06/11/2562 627/45/63/19 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/11/2562 06/11/2562 627/60/63/20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 14/11/2562 06/11/2562 627/60/63/21 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ซื้อวัสดุของใช้ทั่วไป จำนวน 12 รายการ 14/11/2562 06/11/2562 627/65/63/22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 14/11/2562 07/11/2562 627/60/63/23 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 14/11/2562 07/11/2562 627/60/63/24 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน จำนวน 11 รายการ 14/11/2562 07/11/2562 627/40/63/25 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/11/2562 07/11/2562 627/60/63/26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 14/11/2562 07/11/2562 627/60/63/27 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/11/2562 04/11/2562 627/60/63/12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/11/2562 04/11/2562 627/60/63/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/11/2562 04/11/2562 627/60/63/13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/11/2562 04/11/2562 627/60/63/11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/11/2562 04/11/2562 627/60/63/18 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 08/11/2562 04/11/2562 627/60/63/14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 193 รายการ