f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน 3 ระหว่าง กม.1+108+กม.1+468,กม.2+335-กม.2+839,กม.3+436-กม.4+120,กม.6+773-กม.7+169 14/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/17/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+560 - กม.0+660 16/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/4/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ