f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 14/01/2564 627/60/64/105 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รยการ 14/01/2564 627/60/64/104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/01/2564 627/60/64/102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
94 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 12/01/2564 627/60/64/101 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
95 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 627/70/64/100 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
96 64017112719 07/01/2564 627/70/64/96 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
97 วัสดุการเกษตร จำนวน 19 รายการ 07/01/2564 627/70/64/95 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
98 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 04/01/2564 627/60/64/93 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/01/2564 627/60/64/91 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/01/2564 627/60/64/90 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/01/2564 627/60/64/89 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/01/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
103 จ้างเหมางานสะพานคนเดินข้ามร่องน้ำ RCCOVER FOR CROSS WALK ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0304 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ที่ กม.235+070 ซ้ายทาง,ขวาทาง ปริมาณงาน 31.68 ตร.ม. 04/01/2564 627/60/64/87 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
104 ซื้อวัสดุของใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 28/12/2563 627/40/64/85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
105 ซื้อวัสดุของใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 28/12/2563 627/40/64/84 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 681 รายการ