f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 14/04/2563 627/40/63/193 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/04/2563 627/60/63/202 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
93 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 15/04/2563 627/60/63/204 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/04/2563 627/40/63/201 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
95 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/04/2563 627/60/63/200 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 15/04/2563 627/40/63/199 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/04/2563 627/45/63/198 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 15/04/2563 627/60/63/197 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 03/04/2563 627/60/63/190 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 03/04/2563 627/40/63/188 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
101 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 03/04/2563 627/60/63/183 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 03/04/2563 627/40/63/182 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
103 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 03/04/2563 627/60/63/181 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 03/04/2563 627/40/63/180 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 03/04/2563 627/45/63/192 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 420 รายการ