f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 19/12/2562 12/12/2562 627/60/63/75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
92 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 13/12/2562 02/12/2562 627/35/63/3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 13/12/2562 02/12/2562 627/40/63/53 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
94 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2010302 ตอนบ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.204+389 - กม.215+229 LT,RT กม.204+479 - กม.215+229 CL และ ทางหลวงหมายเลข 21590201 ตอนห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.49+144 - กม.77+511 LT,RT เป็นแห่ง ๆ 13/12/2562 02/12/2562 627/60/63/54 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 13/12/2562 02/12/2562 627/60/63/55 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 13/12/2562 02/12/2562 627/65/63/56 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
97 ซื้อ หลักนำทางล้มลุกสีส้มติดแถบสะท้อนแสง ขนาด 8 ซม. สูง 75 ซม. 13/12/2562 02/12/2562 627/60/63/57 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
98 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 13/12/2562 02/12/2562 627/65/63/58 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 13/12/2562 02/12/2562 627/60/63/59 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
100 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน -ผานกเค้า ระหว่าง กม.234+052 - กม.266+500 , ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนหนองหล่ม - คอนสาร ระหว่าง กม.104+928 - กม.119+854 และ ทางหลวงหมายเลข 2361 ตอนหนองเขียด - ภูผาม่าน ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+100 13/12/2562 03/12/2562 627/60/63/60 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
101 ซื้อ กรวยยางคาดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาด 40 x 80 ซม. 13/12/2562 03/12/2562 627/60/63/62 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 13/12/2562 03/12/2562 627/60/63/63 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
103 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.171+000 - กม.190+000 03/12/2562 22/11/2562 627/60/63/52 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
104 จ้างเหมาตัดหญ้าและลิดรอนกิ่งไม้ ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+729 03/12/2562 22/11/2562 627/60/63/45 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
105 จ้างเหมาตัดหญ้าและลิดรอนกิ่งไม้ ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1) ระหว่าง กม.494+663 - กม.513+595 03/12/2562 19/11/2562 627/60/63/41 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 314 รายการ