f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 21/08/2562 627/45/62/317 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
317 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดผนัง ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 รายการ 21/08/2562 627/40/62/320 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
318 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 14/08/2562 627/45/62/307 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/08/2562 627/60/62/314 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
320 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/08/2562 627/60/62/308 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
321 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ - สระพัง ที่ กม.10+500 จำนวน 1 ชุด 14/08/2562 627/60/62/306 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
322 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/08/2562 627/40/62/309 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/08/2562 627/60/62/310 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
324 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/08/2562 627/60/62/311 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
325 ซื้อแบตเตอรี่ 12V100AMP จำนวน 1 รายการ 13/08/2562 627/30/62/163 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
326 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 09/08/2562 627/30/62/162 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
327 จ้างเหมาดันท่อลอด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 2361 ตอนหนองเขียด - ภูผาม่าน กม.9+445 01/08/2562 627/60/62/298 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
328 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 07/08/2562 627/35/62/14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
329 จ้างซ่อมแอร์ หมายเลขรถ 44-0137-17-5 จำนวน 1 รายการ 06/08/2562 627/30/62/156 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
330 จ้างซ่อมแอร์ หมายเลขรถ 25-6765-04-7 จำนวน 1 รายการ 03/08/2562 627/30/62/155 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 316 ถึง 330 จาก 420 รายการ