f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 จ้างเหมาตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.1+100 - กม.37+729 เปฺ็นแห่งๆ 26/08/2562 627/60/62/328 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
302 จ้างทำบอร์ดผู้บริหาร จำนวน 1 รายการ 30/08/2562 627/40/62/332 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
303 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 627/60/62/326 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/08/2562 627/60/62/325 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
305 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 627/35/62/16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
306 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 627/35/62/15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 22/08/2562 627/40/62/324 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/08/2562 627/60/62/323 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
309 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 03/05/2562 627/60/62/210 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
310 จ้างซ่อมเบาะ หมายเลขรถ 44-9281-14-4 จำนวน 1 รายการ 21/08/2562 627/30/62/171 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
311 ซื้อกระจกหลัง หมายเลขรถ 77-6168-14-5 จำนวน 1 รายการ 21/08/2562 627/30/62/170 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
312 ซื้อกรองไฮดรอลิค หมายเลขรถ 77-6168-14-5 21/08/2562 627/30/62/169 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
313 จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิค หมายเลขรถ 74-6156-10-9 จำนวน 1 รายการ 21/08/2562 627/30/62/168 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
314 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 21/08/2562 627/45/62/318 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/08/2562 627/60/62/319 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 301 ถึง 315 จาก 420 รายการ