f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 23/07/2562 627/40/62/286 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 23/07/2562 627/60/62/284 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/07/2562 627/40/62/280 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/07/2562 627/60/62/281 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
305 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22/07/2562 627/40/62/279 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
306 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 22/07/2562 627/60/62/278 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
307 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/07/2562 627/60/62/277 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/07/2562 627/60/62/276 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22/07/2562 627/40/62/275 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
310 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 22/07/2562 627/70/62/274 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
311 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/07/2562 627/60/62/271 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 19/07/2562 627/40/62/270 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
313 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 23/07/2562 627/45/62/292 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 23/07/2562 627/60/62/290 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/07/2562 627/60/62/289 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 301 ถึง 315 จาก 374 รายการ