f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/60/62/355 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/09/2562 627/40/62/374 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
228 จ้างเหมาทำการที่จอดพักรถตู้ตำรวจทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.522+850 - กม.53+043 จำนวน 3 รายการ 13/09/2562 627/60/62/369 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
229 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ 26/09/2562 627/70/62/384 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
230 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/09/2562 627/60/62/357 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
231 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/40/62/361 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
232 ซื้อวัสดุ (งานฉุกเฉิน) จำนวน 6 รายการ 06/09/2562 627/60/62/334 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
233 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+519 และ ทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนนายม - หนองแวง ระหว่าง กม.9+340 - กม.36+930 เป็นแห่งๆ 11/09/2562 627/60/62/368 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
234 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 11/09/2562 627/60/62/356 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
235 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 11/09/2562 627/60/62/367 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 11/09/2562 627/40/62/345 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/09/2562 627/60/62/344 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/09/2562 627/60/62/346 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/40/62/365 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/40/62/366 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 226 ถึง 240 จาก 374 รายการ