f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 627/60/63/31 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/11/2562 627/60/63/32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 13/11/2562 627/60/63/33 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 13/11/2562 627/60/63/34 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/11/2562 627/60/63/35 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
231 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 06/11/2562 627/45/63/19 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/11/2562 627/60/63/20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
233 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/11/2562 627/60/63/21 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
234 ซื้อวัสดุของใช้ทั่วไป จำนวน 12 รายการ 06/11/2562 627/65/63/22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/11/2562 627/60/63/23 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
236 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 07/11/2562 627/60/63/24 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
237 ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน จำนวน 11 รายการ 07/11/2562 627/40/63/25 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/11/2562 627/60/63/26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 07/11/2562 627/60/63/27 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
240 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 04/11/2562 627/60/63/12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 226 ถึง 240 จาก 420 รายการ