f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/11/2562 627/60/63/32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 13/11/2562 627/60/63/33 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 13/11/2562 627/60/63/34 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
184 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/11/2562 627/60/63/35 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
185 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 06/11/2562 627/45/63/19 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/11/2562 627/60/63/20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/11/2562 627/60/63/21 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
188 ซื้อวัสดุของใช้ทั่วไป จำนวน 12 รายการ 06/11/2562 627/65/63/22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/11/2562 627/60/63/23 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 07/11/2562 627/60/63/24 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
191 ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน จำนวน 11 รายการ 07/11/2562 627/40/63/25 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
192 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/11/2562 627/60/63/26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ 07/11/2562 627/60/63/27 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
194 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 04/11/2562 627/60/63/12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/11/2562 627/60/63/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 181 ถึง 195 จาก 374 รายการ