วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 14/06/2562 627/60/62/235 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/06/2562 627/60/62/236 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
228 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.218+500 - กม.220+480 10/06/2562 คค 06041/พ.1/EB/23/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
229 จ้างเหมาถางป่า และขุดตอ ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.492+269 - กม.533+608 เป็นแห่งๆ 08/05/2562 627/60/62/218 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
230 จ้างเหมางานวางท่อ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.167+322 ด้านซ้ายทาง 16/05/2562 627/60/62/227 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/05/2562 627/60/62/223 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/05/2562 627/60/62/221 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
233 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่ กม.57+450 งานบูรณะทรัพย์สิน 16/05/2562 627/60/62/231 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/05/2562 627/60/62/232 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
235 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ที่ กม.167+280 งานบูรณะทรัพย์สิน 16/05/2562 627/60/62/230 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
236 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ที่ กม.460+700 งานบูรณะทรัพย์สิน 16/05/2562 627/60/62/229 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 16/05/2562 627/40/62/226 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 16/05/2562 627/60/62/225 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 627/60/62/224 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
240 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/05/2562 627/60/62/214 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 226 ถึง 240 จาก 265 รายการ