วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ตอน 2 ระหว่าง กม.237+671-กม.265+811 (เป็นช่วงๆ) 05/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/7/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
197 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ-บ้านแข้ ระหว่าง กม.162+051-กม.199+874,ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.199+874-กม.215+316,ตอนท่าเดื่อ-ชุมแพ ระหว่าง กม.215+316-กม.221+081 05/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/6/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
198 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ตอน 1 ระหว่าง กม.514+556 - กม.519+288 (LT.) 02/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/3/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
199 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ตอน 2 ระหว่าง กม.500+378 - กม.504+800 (LT.) 02/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/2/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
200 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+560 - กม.0+660 19/02/2563 คค 06041/พ.1/EB/4/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
201 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก – บ้านฝาง ระหว่าง กม.505+500 – กม.506+425 และ ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ – ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.20+472 – กม.27+380 (เป็นช่วงๆ) 19/02/2563 คค 06041/พ.1/EB/5/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
202 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.472+475 - กม.474+326 LT. 26/02/2563 คค 06041/พ.1/EB/1/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
203 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 627/35/63/5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
204 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 04/11/2562 627/60/63/29 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
205 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/09/2562 627/35/62/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 627/60/62/326 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
207 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/08/2562 627/60/62/323 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
208 จ้างเหมาดันท่อลอด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 2361 ตอนหนองเขียด - ภูผาม่าน กม.9+445 01/08/2562 627/60/62/298 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
209 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 07/08/2562 627/35/62/14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
210 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า หมายเลขรถ 46-6287-04-5 จำนวน 1 รายการ 06/08/2562 627/30/62/154 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 196 ถึง 210 จาก 265 รายการ