วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/04/2562 627/60/62/206 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/04/2562 627/60/62/205 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 24/04/2562 627/60/62/204 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
199 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ 23/04/2562 627/60/62/203 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
200 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 23/04/2562 627/60/62/201 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
201 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/04/2562 627/60/62/200 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
202 งานจ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 12 , 2038,2187 ปริมาณงาน 405,612 ตร.ม. 09/04/2562 627/60/62/192 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
203 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 627/45/62/191 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
204 จ้างซ่อมแซมศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.492+690 - กม.504+435 ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/04/2562 627/60/62/190 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
205 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 05/04/2562 627/60/62/188 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
206 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 05/04/2562 627/45/62/187 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
207 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 05/04/2562 627/45/62/186 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 05/04/2562 627/60/62/185 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/04/2562 627/65/62/184 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
210 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 05/04/2562 627/45/62/183 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 196 ถึง 210 จาก 215 รายการ