วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่งประจำปี 2562 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.468+895 - กม.473+145 (เป็นช่วงๆ) 18/07/2562 คค 06041/พ.1/EB/24/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
182 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/07/2562 627/45/62/292 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 12/08/2562 627/60/62/290 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
184 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 09/07/2562 627/60/62/261 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
185 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 09/07/2562 627/35/62/13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
186 จ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.457+240 - กม.457+346 19/06/2562 627/60/62/245 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/06/2562 627/60/62/242 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
188 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+519 และ ทางหลวงหมายเลข 2189 ตอนนายม-หนองแวง ระหว่าง กม.9+340 - กม.36+930 เป็นแห่งๆ 14/06/2562 627/60/62/239 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
189 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 14/06/2562 627/45/62/240 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 14/06/2562 627/60/62/237 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
191 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 14/06/2562 627/60/62/238 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
192 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 14/06/2562 627/70/62/233 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 14/06/2562 627/60/62/235 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/06/2562 627/60/62/236 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
195 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.218+500 - กม.220+480 10/06/2562 คค 06041/พ.1/EB/23/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 181 ถึง 195 จาก 232 รายการ