ข่าวสารทางหลวง
title
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาขชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  ด้วยกรมทางหลวง ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณ 659.1ล้านบาท ก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ โดยจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่กม.235+705 พื้นที่ตำบลห้วยทับทัน จุดสิ้นสุดโครงการฯ ที่กม.249+500 พื้นที่ตำบลสระกำแพงใหญ่ รวมระยะทาง 13.795 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นสัญญา วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 18 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลาทำการ 1,080 วัน ผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด ออกแบบการก่อสร้างโดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ควบคุมการก่อสร้างโดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง กรมทางหลวงได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง จึงได้จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางสัญจรผ่านและขออภัยในความ ไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โทรศัพท์หมายเลข 0-4561-1535 และโทรสาร 0-4561-3354 หรือทางเฟสบุ๊คเพจ “แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่หนึ่ง กรมทางหลวง ”