ขอเชิญผู้บริหารบุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ลงวันที่ 03/08/2564

สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ขอเชิญผู้บริหารบุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEddriNrHh6DmMe6Bi_NUdLumFSGHCLZw-oJkqttKjjruJyg/viewform ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔


'