ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกินมาตรฐาน 16/09/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 จ้างเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกินจากมาตรฐาน 18/08/2565 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 16/08/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
19 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 11/07/2565 ผศน.8/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 16/06/2565 ผศน.7/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
22 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 20/04/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29/03/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
24 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครือข่ายในภูมิภาคกรมทางหลวง 09/12/2564 ผศน.5/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
25 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 05/11/2564 ผศน.4/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
26 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 01/09/2564 ผศน.2/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
27 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 01/09/2564 ผศน.1/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
28 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 09/08/2564 ผศน.3/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Acrobat Pro D 19/07/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
30 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 09/07/2564 ผศน..7/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 49 รายการ