f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 29/11/2562 22/11/2562 627/60/63/46 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 29/11/2562 22/11/2562 627/45/63/51 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
108 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 29/11/2562 22/11/2562 627/60/63/48 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
109 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 29/11/2562 22/11/2562 627/60/63/49 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 29/11/2562 22/11/2562 627/60/63/44 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 29/11/2562 22/11/2562 627/40/63/43 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 29/11/2562 22/11/2562 627/40/63/47 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 27/11/2562 19/11/2562 627/40/63/36 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 27/11/2562 19/11/2562 627/40/63/37 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 13/11/2562 627/35/63/2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (งานเงินทุนฯ) 22/11/2562 11/11/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
117 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 22/11/2562 11/11/2562 627/40/63/ง.1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
118 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 19/11/2562 13/11/2562 627/60/63/29 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 19/11/2562 13/11/2562 627/60/63/30 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 13/11/2562 627/60/63/31 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 314 รายการ