f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/12/2563 627/60/64/81 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 627/45/64/78 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 23/12/2563 627/45/64/79 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/12/2563 627/60/64/80 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/12/2563 627/60/64/77 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
111 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจร (ตีเส้นจราจร) ในทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนนายม - หนองแวง ระหว่าง กม.10+257 - กม.11+000 LT,RT 21/12/2563 627/60/64/76 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
112 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจร (ตีเส้นจราจร) ในทางหลวงหมายเลข 2037 ตอนภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.13+500 - กม.14+050 , กม.19+600 - กม.20+100 LT,RT 21/12/2563 627/60/64/75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
113 จ้างเหมาทำการงานสะพานคนเดินข้ามร่องน้ำ RC. COVER CROSS WALK ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ที่ กม.234+920 LT,RT 16/12/2563 627/60/64/70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
114 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/12/2563 627/35/64/4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
115 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจร (ตีเส้นจราจร) ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.261+100 - กม.262+200 17/12/2563 627/60/64/72 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
116 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจร (ตีเส้นจราจร) ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.507+450 - กม.508+200 LT,RT 16/12/2563 627/60/64/71 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
117 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 21/12/2563 627/60/64/73 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
118 ซื้อวัสดุงานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ 07/12/2563 627/30/64/18 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
119 ซื้อวัสดุงานเงินทุน จำนวน 3 รายการ 07/12/2563 627/30/64/15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/12/2563 627/60/64/69 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 681 รายการ