f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/04/2563 627/60/63/189 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 16/03/2563 627/40/63/178 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
108 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 16/03/2563 627/70/63/177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/03/2563 627/40/63/176 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 02/03/2563 627/35/63/6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/03/2563 627/60/63/167 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 11/03/2563 627/40/63/160 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/03/2563 627/60/63/162 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
114 ซื้อวัสดก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/03/2563 627/60/63/171 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
115 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 11/03/2563 627/60/63/170 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/03/2563 627/60/63/166 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
117 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 11/03/2563 627/60/63/163 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/03/2563 627/60/63/146 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 11/03/2563 627/60/63/161 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 02/03/2563 627/45/63/155 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 420 รายการ