f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/04/2563 627/60/63/210 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
77 จ้างเหมาขุดรื้อทางเดิม ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.471+295 - กม.472+115 (เป็นช่วงๆ) 17/04/2563 627/60/63/209 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/04/2563 627/60/63/208 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 627/60/63/207 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/04/2563 627/60/63/206 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
81 จ้างเหมาขุดรื้อทางเดิม ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.492+625-กม.492+725 17/04/2563 627/60/63/205 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
82 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 02/04/2563 627/35/63/7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
83 จ้างอะไหล่รถยนต์ หมายเลขรถ 77-6168-14-5 12/03/2563 627/30/63/83 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
84 ซื้ออะไหล่รถยนต์ หมายเลขรถ 46-6814-06-0 จำนวน 2 รายการ 10/03/2563 627/30/63/76 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
85 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 9 รายการ 05/03/2563 627/30/63/64 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
86 จ้างซ่อมอะไหล่รถยนต์ หมายเลข 76-6156-10-9 จำนวน 2 รายการ 12/03/2563 627/30/63/81 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
87 จ้างซ่อมอะไหล่รถยนต์ หมายเลขรถ 44-8698-08-9 จำนวน 2 รายการ 10/03/2563 627/30/63/75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/04/2563 627/60/63/196 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
89 จ้างซ่อมและติดตั้งการ์ดเรล จำนวน 4 แผ่น , เสาการ์ดเรล จำนวน 7 ต้น , ป้ายแนะนำ จำนวน 1 ป้าย , หลัก กม. จำนวน 1 ต้น และ ราวสะพานยาว 2 เมตร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ที่ กม.485+000 14/04/2563 627/60/63/195 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
90 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ต้น และป้ายบอกทาง จำนวน 1 แผ่น ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ-เกษตรสมบูรณ์ ที่ กม.68+744 14/04/2563 627/45/63/194 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 420 รายการ