f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/60/63/92 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 06/01/2563 17/12/2562 627/60/63/78 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
78 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.420+345 - กม.460+595 03/01/2563 17/12/2562 627/60/63/820 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 03/01/2563 18/12/2562 627/40/63/88 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/01/2563 17/12/2562 627/60/63/87 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
81 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 03/01/2563 17/12/2562 627/60/63/86 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 03/01/2563 17/12/2562 627/45/63/85 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
83 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595 - กม.480+000 เป็นแห่งๆ 03/01/2563 12/12/2562 627/60/63/77 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 03/01/2563 17/12/2562 627/60/63/82 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
85 งานจ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+519 และ ในทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนนายม - หนองแวง ระหว่าง กม.9+340 - กม.36+930 20/12/2562 11/12/2562 627/60/63/68 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/12/2562 11/12/2562 627/60/63/70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
87 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 20/12/2562 11/12/2562 627/60/63/71 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 20/12/2562 11/12/2562 627/60/63/72 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 20/12/2562 12/12/2562 627/40/63/73 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/12/2562 12/12/2562 627/40/63/76 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 314 รายการ