f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 02/02/2564 627/45/64/126 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 02/02/2564 627/45/64/125 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/02/2564 627/60/64/128 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
79 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25/01/2564 627/35/64/5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
80 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/01/2564 627/60/64/117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
81 วัสดุจราจร แผ่นสะท้อนแสงสีส้ม 48" Diamond Grade 22/01/2564 627/60/64/114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
82 วัสดุไฟฟ้า โคมไฟโซเดียม HPS 250 W พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 22/01/2564 627/60/64/115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 22/01/2564 627/60/64/112 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
84 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/01/2564 627/60/64/113 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
85 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/01/2564 627/60/64/111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/01/2564 627/60/64/110 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
87 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 15/01/2564 627/60/64/107 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
88 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 15/01/2564 627/60/64/108 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
89 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 15/01/2564 627/60/64/109 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 14/01/2564 627/60/64/106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 681 รายการ