f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/02/2564 627/45/64/138 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
62 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ จำนวน 2 ต้น และดวงโคม 1 ดวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ที่ กม.481+450 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/02/2564 627/45/64/137 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
63 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ 44-9892-17-2 (งานเงินทุนฯ) 16/02/2564 627/30/64/35 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
64 ซื้ออะไหล่รถยนต์ 41-5072-79-2 (งานเงินทุนฯ) 16/02/2564 627/30/64/33 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์งานเงินทุนฯ 15/02/2564 627/30/64/B/5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
66 ซื้อวัสดุสำนักงานงานเงินทุนฯ จำนวน 5 รายการ 15/02/2564 627/30/64/B/3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/02/2564 627/60/64/134 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/02/2564 627/60/64/133 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 09/02/2564 627/45/64/136 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
70 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ที่ กม.410+800 01/02/2564 627/45/64/123 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
71 จ้างเหมางานสะพานคนเดินข้ามร่องน้ำ RC.COVER FOR CROSS WALW ทางเดินกว้าง 1.80 ม. จำนวน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ที่ กม.235+110 ซ้ายทาง 01/02/2564 627/60/64/121 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
72 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนฯ) 05/02/2564 627/30/64/26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
73 ซื้อเฟืองขับใบมีดชำรุด หมายเลขรถ 41-5072-79-2 (งานเงินทุนฯ) 02/02/2564 627/30/64/23 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
74 ซื้ออะไหล่รถยนตื หมายเลขรถ 77-6168-14-5 (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 02/02/2564 627/30/64/21 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
75 ซื้ออะไหล่รถยนต์ หมายเลขรถ 44-0709-18-8 (งานเงินทุนฯ) 02/02/2564 627/30/64/20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 681 รายการ