f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 627/35/63/9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 08/05/2563 627/60/63/227 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
63 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 12/05/2563 627/60/63/229 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
64 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 12/05/2563 627/60/63/228 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
65 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 627/60/63/225 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
66 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/05/2563 627/60/63/231 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/04/2563 627/60/63/221 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 627/60/63/220 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
69 จ้างเหมาขุดไสผิวทางเดิม ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ตอน 3 ระหว่าง กม.261+000 - กม.261+700 21/04/2563 627/60/63/219 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/04/2563 627/60/63/218 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
71 จ้างเหมาขูดไสผิวทางเดิม ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ที่ กม.27+800 - กม.28+100 21/04/2563 627/60/63/216 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 627/60/63/217 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 21/04/2563 627/45/63/215 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 21/04/2563 627/60/63/214 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 17/04/2563 627/60/63/211 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 420 รายการ