f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 07/01/2563 627/45/63/104 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/01/2563 07/01/2563 627/60/63/103 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
63 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 07/01/2563 627/60/63/105 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
64 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 02/01/2563 627/35/63/4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
65 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/70/63/100 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
66 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/40/63/99 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/60/63/98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
68 จ้างเหมาขนวัสดุ กากมิลลิ่งยางมะตอย ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ที่ กม.481+500 06/01/2563 25/12/2562 627/60/63/97 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/60/63/96 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
70 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/45/63/95 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
71 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/60/63/94 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
72 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 06/01/2563 25/12/2562 627/60/63/93 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
73 จ้างเหมางานปรับระดับร่องล้อ ในทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว กม.5+780 06/01/2563 25/12/2562 627/60/63/90 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
74 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 06/01/2563 17/12/2562 627/60/63/84 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/01/2563 17/12/2562 627/45/63/83 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 314 รายการ