f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนววน 5 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/60/63/117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
47 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/60/63/125 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 30/01/2563 21/01/2563 627/45/63/115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 30/01/2563 21/01/2563 627/40/63/114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
50 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนฯ) 27/01/2563 14/01/2563 627/30/63/11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
51 ซื้ออะไหล่รถยนต์ หมายเลข 20-6242-15-5 จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนฯ) 27/01/2563 09/01/2563 627/30/63/06 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
52 จ้างซ่อมระบบไฮโดลิครถยนต์ หมายเลข 74-6156-10-9 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) 27/01/2563 09/01/2563 627/30/63/04 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
53 ซื้ออะไหล่รถยนต์หมายเงฃลข 77-6168-14-5 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) 27/01/2563 09/01/2563 627/30/63/03 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
54 ซื้ออะไหล่รถยนต์หมายเลข 25-69-61-9 จำนวน 1 รายการ(งานเงินทุนฯ) 27/01/2563 09/01/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
55 ซื้อยางอะไหล่ หมายเลขรถ 21-6561-15-7 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) 27/01/2563 09/01/2563 627/30/63/01 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/01/2563 15/01/2563 627/60/63/111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/01/2563 15/01/2563 627/60/63/109 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 20/01/2563 10/01/2563 627/40/63/106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 20/01/2563 10/01/2563 627/45/63/107 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 13/01/2563 07/01/2563 627/45/63/102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 314 รายการ