f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/03/2564 627/60/64/156 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/03/2564 627/60/64/155 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 01/03/2564 627/40/64/151 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
49 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ กม.202+490-211+500 ทางหลวงหมายเลข 2055 ตอนหนองสองห้อง-โคกสะอาด กม.0+000-กม.11+000และทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางดำ-เกษตรสมบูรณ์ กม.48+144-กม.75+00 19/03/2564 627/60/64/148 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
50 ซื้ออะไหล่รถยนต์ หมายเลข 44-0560-18-3 จำนวน 1 รายการ 01/03/2564 627/30/64/41 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/02/2564 627/60/64/150 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/02/2564 627/60/64/149 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 18/02/2564 627/60/64/147 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/02/2564 627/60/64/146 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/02/2564 627/60/64/145 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
56 ซืื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/02/2564 627/60/64/144 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/02/2564 627/60/64/143 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
58 จ้างเหมาตัดหญ้าในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.460+595-กม.492+269 ประมาณงาน 222,000 ตร.ม. 16/02/2564 627/60/64/141 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 11/02/2564 627/60/64/140 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขนาด 150 A 3P 1 อัน 11/02/2564 627/45/64/139 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 681 รายการ