f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/138 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/130 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
33 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/132 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
34 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/135 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/136 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/131 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
37 จ้างซ่อมแอร์ หมายเลขรถ 44-8698-08-9 จำนวน 1 รายการ (เงินเงินทุนฯ) 13/02/2563 03/02/2563 627/30/63/38 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
38 ซื้อวัสดุอะไหล่ หมายเลขรถ 46-6289-04-7 (งานเงินทุนฯ) 13/02/2563 05/02/2563 627/30/63/46 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
39 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/35/63/5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/60/63/116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/40/63/124 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/60/63/123 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/60/63/121 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
44 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/60/63/122 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/02/2563 03/02/2563 627/60/63/126 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 314 รายการ