f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมางานถางป่า (ทางหลวงสายหลัก) ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.446+000 - กม.460+595 ปริมาณงาน 110,989 ตร.ม. 09/03/2564 627/60/64/159 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
32 จ้างเหมางานตัดหญ้า (ทางหลวงสายหลัก) ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.420+345 - กม.460+595 ปริมาณงาน 277,360 ตร.ม. 09/03/2564 627/60/64/158 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
33 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 09/03/2564 627/60/64/166 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/03/2564 627/60/64/162 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 09/03/2564 627/60/64/163 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
36 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 05/03/2564 627/35/64/6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
37 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ( สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองเรือ (ขาเข้า) ) 05/03/2564 627/35/64/7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 09/03/2564 627/40/64/161 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
39 จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถยนต์ 46-6289-04-7 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) 05/03/2564 627/30/64/48 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
40 ซื้ออะไหล่รถยนต์ 46-6366-05-9 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) 05/03/2564 627/30/64/47 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
41 ซื้ออะไหล่รถยนต์ 77-6168-14-5 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนฯ) 05/03/2564 627/30/64/44 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
42 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ 44-9892-17-2 (งานเงินทุนฯ) 16/02/2564 627/30/64/35 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
43 จ้างทำผ้าใบหลังคารถ หมายเลขรถ 46-6289-04-7 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) 02/03/2564 627/30/64/43 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 02/03/2564 627/45/64/157 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
45 จ้างเหมาถางป่าสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ-บ้านแข้ ระหว่าง กม.160+800 -กม.197+260 01/03/2564 627/60/64/154 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 681 รายการ