f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
406 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 627/35/63/5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
407 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/02/2563 627/60/63/116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 03/02/2563 627/40/63/124 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
409 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/02/2563 627/60/63/123 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 627/60/63/121 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
411 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 03/02/2563 627/60/63/122 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/02/2563 627/60/63/126 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
413 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนววน 5 รายการ 03/02/2563 627/60/63/117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
414 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 03/02/2563 627/60/63/125 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
415 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 21/01/2563 627/45/63/115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 21/01/2563 627/40/63/114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
417 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนฯ) 14/01/2563 627/30/63/11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
418 ซื้ออะไหล่รถยนต์ หมายเลข 20-6242-15-5 จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนฯ) 09/01/2563 627/30/63/06 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
419 จ้างซ่อมระบบไฮโดลิครถยนต์ หมายเลข 74-6156-10-9 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) 09/01/2563 627/30/63/04 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
420 ซื้ออะไหล่รถยนต์หมายเงฃลข 77-6168-14-5 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) 09/01/2563 627/30/63/03 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 406 ถึง 420 จาก 681 รายการ