f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
406 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 23/04/2562 627/60/62/201 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
407 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 17/04/2562 627/60/62/200 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
408 งานจ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 12 , 2038,2187 ปริมาณงาน 405,612 ตร.ม. 09/04/2562 627/60/62/192 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
409 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 627/45/62/191 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
410 จ้างซ่อมแซมศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.492+690 - กม.504+435 ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/04/2562 627/60/62/190 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
411 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 05/04/2562 627/60/62/188 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
412 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 05/04/2562 627/45/62/187 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
413 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 05/04/2562 627/45/62/186 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
414 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 05/04/2562 627/60/62/185 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
415 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 05/04/2562 627/65/62/184 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
416 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 05/04/2562 627/45/62/183 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
417 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 05/04/2562 627/45/62/182 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
418 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 05/04/2562 627/60/62/180 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
419 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 19/03/2562 627/45/62/178 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
420 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 4 รายการ 19/03/2562 627/60/62/177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 406 ถึง 420 จาก 420 รายการ