f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
391 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ที่ กม.167+280 งานบูรณะทรัพย์สิน 16/05/2562 627/60/62/230 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
392 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ที่ กม.460+700 งานบูรณะทรัพย์สิน 16/05/2562 627/60/62/229 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 16/05/2562 627/40/62/226 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
394 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 16/05/2562 627/60/62/225 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
395 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 627/60/62/224 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
396 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/05/2562 627/60/62/214 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
397 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/05/2562 627/60/62/222 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
398 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 03/05/2562 627/60/62/215 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
399 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0303 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ กม.220+500-กม.220+590 03/05/2562 627/60/62/211 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
400 งานจ้างเหมาถางป่าขุดตอ ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595-กม.492+269 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 111,110 ตร.ม. 03/05/2562 627/60/62/213 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
401 จ้างเหมาซ่อมศาลาทางหลวง ในทางหลงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก รวม 17 หลัง 10/04/2562 627/60/62/195 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
402 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/04/2562 627/60/62/206 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
403 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/04/2562 627/60/62/205 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
404 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 24/04/2562 627/60/62/204 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
405 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ 23/04/2562 627/60/62/203 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 391 ถึง 405 จาก 420 รายการ