f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
391 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 ชุด และ บาริเออร์ไฟกระพริบ จำนวน 1 ชุด ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ที่ กม.163+110 18/02/2563 627/60/63/151 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
392 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ที่ กม.37+600 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 18/02/2563 627/45/63/152 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
393 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 18/02/2563 627/60/63/153 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
394 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 18/02/2563 627/60/63/143 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
395 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/02/2563 627/60/63/145 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
396 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/02/2563 627/60/63/139 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
397 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 627/60/63/140 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
398 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 12/02/2563 627/60/63/138 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
399 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/02/2563 627/60/63/130 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
400 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 627/60/63/132 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
401 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 627/60/63/135 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
402 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/02/2563 627/60/63/136 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
403 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/02/2563 627/60/63/131 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
404 จ้างซ่อมแอร์ หมายเลขรถ 44-8698-08-9 จำนวน 1 รายการ (เงินเงินทุนฯ) 03/02/2563 627/30/63/38 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
405 ซื้อวัสดุอะไหล่ หมายเลขรถ 46-6289-04-7 (งานเงินทุนฯ) 05/02/2563 627/30/63/46 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 391 ถึง 405 จาก 681 รายการ