f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
331 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า หมายเลขรถ 46-6287-04-5 จำนวน 1 รายการ 06/08/2562 627/30/62/154 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
332 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 19/07/2562 627/40/62/265 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 01/08/2562 627/40/62/301 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
334 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 19/07/2562 627/40/62/264 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
335 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.204+389 - กม.215+229 LT,RT ทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนเลี่ยงเมืองภูเขียว ระหว่าง กม.0+700-กม.10+400 LT,RT และ ทางหลวงหมายเลข 2037ตอนภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ กม.3+000-กม.11+000 LT,RT 01/08/2562 627/60/62/300 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
336 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 01/08/2562 627/60/62/294 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/08/2562 627/60/62/297 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
338 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 19/07/2562 627/40/62/273 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/07/2562 627/60/62/267 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 19/07/2562 627/40/62/266 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
341 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/07/2562 627/40/62/293 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
342 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/07/2562 627/40/62/259 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
343 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 627/40/62/255 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
344 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 627/40/62/254 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
345 จ้างเหมาตัดหญ้าและลิดรอนกิ่งไม้ ในทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+446 และ ในทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+340 เป็นแห่งๆ 23/07/2562 627/60/62/291 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 331 ถึง 345 จาก 420 รายการ