f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 06/09/2562 627/60/62/339 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 06/09/2562 627/40/62/337 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
288 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 627/60/62/336 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
289 จ้างเหมาตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 21590201 ตอนห้วยยางดำ-เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.48+144-กม.75+000 LT,RT และ ทางหลวงหมายเลข 21590202 ตอนเกษตรสมบูรณ์-หนองหล่ม ระหว่าง กม.77+511-กม.104+928 LT,RT เป็นแห่ง ปริมาณงาน 221,988 ตร.ม. 26/08/2562 627/60/62/330 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
290 จ้างเหมาตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ระหว่าง กม.234+052-กม.266+500,ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนหนองหล่ม-คอนสาร ระหว่าง กม.104+928-กม.119+854 และทางหลวงหมายเลข 2361 ตอนหนองเขียด-ภูผาม่าน ระหว่าง กม.0+000-กม.12+100 เป็นแห่งๆ 26/08/2562 627/60/62/329 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
291 จ้างเหมาตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.1+100 - กม.37+729 เปฺ็นแห่งๆ 26/08/2562 627/60/62/328 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
292 จ้างทำบอร์ดผู้บริหาร จำนวน 1 รายการ 30/08/2562 627/40/62/332 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 627/60/62/326 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
294 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/08/2562 627/60/62/325 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
295 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 627/35/62/16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
296 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/08/2562 627/35/62/15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 22/08/2562 627/40/62/324 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
298 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/08/2562 627/60/62/323 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
299 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 03/05/2562 627/60/62/210 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
300 จ้างซ่อมเบาะ หมายเลขรถ 44-9281-14-4 จำนวน 1 รายการ 21/08/2562 627/30/62/171 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 286 ถึง 300 จาก 410 รายการ