f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ที่ กม.460+700 งานบูรณะทรัพย์สิน 05/06/2562 16/05/2562 627/60/62/229 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 05/06/2562 16/05/2562 627/40/62/226 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/06/2562 16/05/2562 627/60/62/225 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
289 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 16/05/2562 627/60/62/224 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/06/2562 03/05/2562 627/60/62/214 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
291 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/06/2562 15/05/2562 627/60/62/222 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 16/05/2562 03/05/2562 627/60/62/215 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
293 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0303 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ กม.220+500-กม.220+590 16/05/2562 03/05/2562 627/60/62/211 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
294 งานจ้างเหมาถางป่าขุดตอ ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595-กม.492+269 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 111,110 ตร.ม. 16/05/2562 03/05/2562 627/60/62/213 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
295 จ้างเหมาซ่อมศาลาทางหลวง ในทางหลงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก รวม 17 หลัง 07/05/2562 10/04/2562 627/60/62/195 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/05/2562 24/04/2562 627/60/62/206 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/05/2562 24/04/2562 627/60/62/205 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
298 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 07/05/2562 24/04/2562 627/60/62/204 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
299 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ 07/05/2562 23/04/2562 627/60/62/203 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
300 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 23/04/2562 627/60/62/201 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 286 ถึง 300 จาก 314 รายการ