f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนนายม - หนองแวง ระหว่าง กม.9+340 - กม.36+930 และ ทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+519 ปริมาณงาน 216,422 ตร.ม. 09/06/2563 627/60/63/262 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/06/2563 627/60/63/285 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 23/06/2563 627/45/63/291 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
19 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.420+345 - กม.460+595 ปริมาณงาน 277,760 ตร.ม. 02/06/2563 627/60/63/252 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
20 จ้างซ่อมและติดตั้งเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้ - ท่าเดื่อ ที่ กม.201+300 จำนวน 1 รายการ 09/06/2563 627/60/63/257 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
21 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 ต้น และเสาสัญญาณไฟกระพริบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ที่ กม.500+700 จำนวน 1 รายการ 09/06/2563 627/45/63/258 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
22 จ้างซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้ - ท่าเดื่อ ที่ กม.204+000 09/06/2563 627/45/63/260 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/06/2563 627/60/63/261 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 09/06/2563 627/60/63/254 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
25 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/06/2563 627/35/63/10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
26 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 09/06/2563 627/70/63/256 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
27 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.204+389 - กม.215+229 LT,RT ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.49+144-กม.75+000 LT,RT และ ทางหลวงหมายเลข 2055 ตอนหนองสองห้อง - โคกสะอาด ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 LT,RT 02/06/2563 627/60/63/253 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 627/60/63/244 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
29 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/06/2563 627/60/63/245 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 01/06/2563 627/60/63/246 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 410 รายการ