f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 627/60/63/352 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/09/2563 627/60/63/351 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 09/09/2563 627/40/63/350 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
19 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/09/2563 627/35/63/15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 02/09/2563 627/60/63/346 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/09/2563 627/40/63/347 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 02/09/2563 627/40/63/348 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/09/2563 627/60/63/349 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
24 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 02/09/2563 627/35/63/14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 25/08/2563 627/45/63/342 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
26 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/08/2563 627/60/63/341 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 25/08/2563 627/40/63/337 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 627/40/63/336 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 20/08/2563 627/40/63/335 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 20/08/2563 627/60/63/334 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 478 รายการ