f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/03/2563 02/03/2563 627/60/63/156 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/03/2563 04/03/2563 627/60/63/158 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
18 จ้างเหมาตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595 - กม.492+269 และ ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.1+100 - กม.38+729 เป็นแห่งๆ 26/02/2563 12/02/2563 627/60/63/141 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
19 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 ต้น ,เสาป้ายจราจร จำนวน 1 ต้น ,เสาไฟกระพริบสีเหลือง จำนวน 1 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนท่าเดื่อ-ชุมแพ ที่ กม.218+930 26/02/2563 18/02/2563 627/60/63/150 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
20 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 26/02/2563 18/02/2563 627/60/63/142 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 26/02/2563 18/02/2563 627/60/63/146 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
22 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 2055 ตอนหนองสองห้อง - โคกสะอาด ที่ กม.4+100 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 26/02/2563 18/02/2563 627/45/63/147 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
23 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ที่ กม.495+255 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 26/02/2563 18/02/2563 627/45/63/149 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
24 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 ชุด และ บาริเออร์ไฟกระพริบ จำนวน 1 ชุด ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ที่ กม.163+110 26/02/2563 18/02/2563 627/60/63/151 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
25 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ที่ กม.37+600 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 26/02/2563 18/02/2563 627/45/63/152 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
26 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 26/02/2563 18/02/2563 627/60/63/153 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
27 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 26/02/2563 18/02/2563 627/60/63/143 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/02/2563 18/02/2563 627/60/63/145 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/139 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
30 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 12/02/2563 627/60/63/140 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 314 รายการ