f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/06/2562 18/06/2562 627/60/62/242 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
272 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+519 และ ทางหลวงหมายเลข 2189 ตอนนายม-หนองแวง ระหว่าง กม.9+340 - กม.36+930 เป็นแห่งๆ 24/06/2562 14/06/2562 627/60/62/239 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
273 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/45/62/240 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
274 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/60/62/237 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
275 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/60/62/238 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
276 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/70/62/233 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
277 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/60/62/235 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 14/06/2562 627/60/62/236 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
279 จ้างเหมาถางป่า และขุดตอ ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.492+269 - กม.533+608 เป็นแห่งๆ 07/06/2562 08/05/2562 627/60/62/218 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
280 จ้างเหมางานวางท่อ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.167+322 ด้านซ้ายทาง 07/06/2562 16/05/2562 627/60/62/227 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
281 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/06/2562 15/05/2562 627/60/62/223 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/06/2562 15/05/2562 627/60/62/221 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
283 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ ที่ กม.57+450 งานบูรณะทรัพย์สิน 05/06/2562 16/05/2562 627/60/62/231 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
284 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/06/2562 16/05/2562 627/60/62/232 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
285 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ที่ กม.167+280 งานบูรณะทรัพย์สิน 05/06/2562 16/05/2562 627/60/62/230 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 271 ถึง 285 จาก 314 รายการ