f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 11/09/2562 627/60/62/367 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 11/09/2562 627/40/62/345 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
273 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/09/2562 627/60/62/344 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
274 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 11/09/2562 627/60/62/346 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/40/62/365 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/40/62/366 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
277 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/45/62/360 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
278 จ้างซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์ชุดบาริเขต ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ที่ กม.511+600 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/09/2562 627/60/62/353 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
279 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ที่ กม.33+600 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/09/2562 627/60/62/354 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
280 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายชุดหัวเกาะ (ป้ายเตือน) ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ที่ กม.531+100 จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/09/2562 627/60/62/352 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
281 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ที่ กม.506+900 จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/09/2562 627/45/62/351 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
282 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 627/45/62/348 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
283 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/09/2562 627/35/62/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
284 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 06/09/2562 627/60/62/343 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06/09/2562 627/40/62/342 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 271 ถึง 285 จาก 410 รายการ