f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/11/2562 627/60/63/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/11/2562 627/60/63/13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
243 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/11/2562 627/60/63/11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
244 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/11/2562 627/60/63/18 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 04/11/2562 627/60/63/14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 04/11/2562 627/60/63/16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
247 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 25/10/2562 627/35/63/1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
248 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 4 รายการ 25/10/2562 627/60/63/8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
249 จ้างซ่อมและติดตั้งแผ่นการ์ดเรล 1 แผ่น เสาการ์เรล 2 ต้น และเป้าสะท้อนแสง 2 อัน ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ที่ กม.164+800 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 25/10/2562 627/60/63/7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
250 จ้างซ่อมและติดตั้งเหล็กราวกันอันตราย 10 แผ่น , เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 1 ต้น , ป้ายเตือนแนวทางโค้ง 1 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ที่ กม.522+620 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 25/10/2562 627/60/63/6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
251 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาขอบราวสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ที่ กม.507+500 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 25/10/2562 627/60/63/5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
252 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายเตือนจุดกลับรถ 1 ชุด , ป้ายเตือนให้ทาง 1 ชุด , และ ป้ายจุดกลับรถ 1 ชุด ในทางหลวงหมายเลข 12 ห้วยซำมมะคาว - ร่องแซง ที่ กม.448+075 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 25/10/2562 627/60/63/3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
253 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.514+550 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 25/10/2562 627/45/63/2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 30/09/2562 627/40/62/393 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 30/09/2562 627/40/62/394 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 241 ถึง 255 จาก 420 รายการ