f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/45/62/360 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
242 จ้างซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์ชุดบาริเขต ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ที่ กม.511+600 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/09/2562 627/60/62/353 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
243 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยง ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ที่ กม.33+600 (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/09/2562 627/60/62/354 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
244 จ้างซ่อมและติดตั้งป้ายชุดหัวเกาะ (ป้ายเตือน) ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ที่ กม.531+100 จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/09/2562 627/60/62/352 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
245 จ้างซ่อมและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ที่ กม.506+900 จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/09/2562 627/45/62/351 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
246 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 627/45/62/348 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
247 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/09/2562 627/35/62/17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
248 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 06/09/2562 627/60/62/343 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 06/09/2562 627/40/62/342 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
250 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 06/09/2562 627/60/62/339 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 06/09/2562 627/40/62/337 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
252 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/09/2562 627/60/62/336 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
253 จ้างเหมาตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 21590201 ตอนห้วยยางดำ-เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.48+144-กม.75+000 LT,RT และ ทางหลวงหมายเลข 21590202 ตอนเกษตรสมบูรณ์-หนองหล่ม ระหว่าง กม.77+511-กม.104+928 LT,RT เป็นแห่ง ปริมาณงาน 221,988 ตร.ม. 26/08/2562 627/60/62/330 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
254 จ้างเหมาตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ระหว่าง กม.234+052-กม.266+500,ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนหนองหล่ม-คอนสาร ระหว่าง กม.104+928-กม.119+854 และทางหลวงหมายเลข 2361 ตอนหนองเขียด-ภูผาม่าน ระหว่าง กม.0+000-กม.12+100 เป็นแห่งๆ 26/08/2562 627/60/62/329 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
255 จ้างเหมาตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.1+100 - กม.37+729 เปฺ็นแห่งๆ 26/08/2562 627/60/62/328 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 241 ถึง 255 จาก 374 รายการ