f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 627/35/62/20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
212 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/09/2562 627/60/62/383 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
213 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 25/09/2562 627/35/62/19 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
214 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 627/35/62/18 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
215 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 627/35/62/21 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
216 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 27/09/2562 627/45/62/391 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
217 ซื้อวัสดุครภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 627/40/62/386 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
218 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 627/40/62/387 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
219 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 627/40/62/389 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
220 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 627/40/62/390 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
221 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 627/40/62/388 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/40/62/363 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/40/62/365 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
224 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/40/62/362 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
225 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 627/40/62/364 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 211 ถึง 225 จาก 374 รายการ