f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 22/05/2563 627/60/63/243 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซืัอวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/05/2563 627/60/63/242 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 จ้างขุดไสผิวทางเดิม (Cold Milling) ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.262+300 - กม.263+000 21/05/2563 627/60/63/241 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 19/05/2563 627/60/63/240 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 19/05/2563 627/60/63/239 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า หมายเลขรถ 46-6288-04-6 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 18/05/2563 627/30/63/98 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 ซื้อ วัสดุอะไหล่รถยนต์หมายเลข 25-6446-94-2 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน) 14/05/2563 627/30/63/92 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 14/05/2563 627/45/63/235 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 14/05/2563 627/60/63/236 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 14/05/2563 627/60/63/233 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/05/2563 627/60/63/234 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 18/05/2563 627/60/63/238 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 13/05/2563 627/45/63/230 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 627/35/63/8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 627/35/63/9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 374 รายการ