วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงหนองไผ่ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 27/10/2563 คค 06041/พ.1/EB/6/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
92 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 01/10/2563 คค 06041/พ.1/EB/5/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
93 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 01/10/2563 คค 06041/พ.1/EB/4/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
94 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) 23/09/2563 คค 06041/พ.1/EB/1/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
95 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคาร ที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเกษตรสมบูรณ์ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) 1 แห่ง 01/10/2563 คค 06041/พ.1/EB/2/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
96 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคาร ที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแก้งคร้อ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง 01/10/2563 คค 06041/พ.1/EB/3/2564 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
97 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.18+900 - กม.19+500 22/07/2563 คค 06041/พ.1/EB/41/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
98 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.1+558 - กม.1+750 24/08/2563 คค 06041/พ.1/EB/40/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
99 จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+696 - กม.0+700 24/08/2563 คค 06041/พ.1/EB/39/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.435+005 - กม.436+150 29/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/38/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
101 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11100 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+700 11/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/16/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
102 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.248+657 - กม.250+175 04/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/14/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
103 จ้างทำเหล็กหุ้มกระเช้า หมายเลขรถ 74-6156-1-9 (งานเงินทุน) 25/05/2563 627/30/63/102 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
104 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 2 ระหว่าง กม.454+950-กม.454+951, ระหว่าง กม.459+800-กม.459+801 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/15/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
105 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.490+500-กม.490+501 และ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.499+000-กม.499+001 17/03/2563 สัญญาเลขที่ ขก.2/14/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 215 รายการ