วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.507+306 - กม508+206 21/02/2565 คค 06041/พ.1/EB/23/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
47 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ทล.12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.523+000 (ด้านขวาทาง) 14/02/2565 ขก.2/28/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
48 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างระบบระปาบาดาล หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองเรือ 1 งาน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก – บ้านฝาง ที่ กม.523+000 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 07/02/2565 ขก.2/30/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
49 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บน ทล.12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.505+345-กม.505+345,กม.520+395-กม.520+395 30/12/2564 ขก.2/27/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
50 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.523+000 (ด้านขวาทาง) 06/01/2565 คค 06041/พ.1/9/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
51 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 ค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ค่าถมดิน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.523+000 (ด้านขวาทาง) 06/01/2565 ขก.2/3/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
52 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.445+285 - กม.447+890 14/12/2564 ขก.2/4/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
53 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ระหว่าง กม.451+894 LT.-กม.455+450 LT. 15/12/2564 ขก.2/22/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
54 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.214+875-กม.215+270 17/01/2565 ขก.2/33/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
55 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากทุกภัย ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม-ห้วยน้ำเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.5+000 RT.-กม.7+200 RT. 17/01/2565 ขก.2/32/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
56 กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจหนองเรือ ทล.12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ที่ กม.523+000(ด้านขวาทาง) 17/01/2565 คค 06041/พ.1/12/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
57 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.531+850-กม.533+050 28/12/2564 ขก.2/26/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
58 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 2 ระหว่าง กม.459+900 LT.-กม.460+595 LT. 12/01/2565 ขก.2/31/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
59 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ-บ้านแข้ ระหว่าง กม.166+500 LT. - กม.167+517 LT. 07/01/2565 ขก.2/34/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
60 จ้างก่อสร้างปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปรจำปี 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ-บ้านแข้ ระหว่าง กม.175+000-กม.176+000 09/12/2564 ขก.2/11/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 215 รายการ