วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.175+410 LT. - กม.178+935 LT. 02/11/2565 ขก.2/22/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
17 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 03/11/2565 คค 06041/พ.1/EB/25/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
18 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ตอน 2 ระหว่างกม.429+800-กม431+060,กม.432+366-กม.433+241,กม.442+746-กม.444+286 และ กม.448+422-กม.450+207 03/11/2565 ขก.2/16/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
19 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ตอน 1 ระหว่าง กม.9+800 - กม.10+100 LT.,RT. 27/10/2565 ขก.2/15/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงปี2566รหัสงาน33300 ทล.12ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซงระหว่างกม.434+078-กม.434+337LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)ตอนร่องแซง-หนองแกระหว่างกม.460+595-กม.492+269LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)ตอนหนองแก-บ้านฝางระหว่างกม.492+269-กม.533+608LT.,RT. 27/10/2565 ขก.2/9/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
21 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2565 627/60/66/46 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
22 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ 01/11/2565 627/60/66/46 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
23 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.471+164 - กม.472+115 31/10/2565 ขก.2/18/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
24 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 31/10/2565 คค 06041/พ.1/EB/25/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
25 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี2566รหัส31410งานไฟฟ้าแสงสว่างบนทล.12ตอนร่องแซง-หนองแกตอน2กม.478+920-กม.479+690,กม.481+952-กม.482+827,กม.483+245-กม.483+665และทล.12ตอนหนองแก-บ้านฝางกม.494+505-กม.494+960,กม.499+035-กม.499+245,กม.501+603-กม.502+338 28/10/2565 ขก.2/14/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
26 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี2566รหัส31410งานไฟฟ้าแสงสว่างบน ทล.12ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซงระหว่างกม.456+708-กม.457+478,กม.458+098-กม.458+623และทล.12ตอนร่องแซง-หนองแกระหว่างกม.460+881-กม.462+316,กม.463+525-กม.463+980 28/10/2565 ขก.2/13/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงปี2566รหัสงาน33300 ทล.12ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซงระหว่างกม.434+078-กม.434+337LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)ตอนร่องแซง-หนองแกระหว่างกม.460+595-กม.492+269LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)ตอนหนองแก-บ้านฝางระหว่างกม.492+269-กม.533+608LT.,RT. 27/10/2565 คค 06041/พ.1/EB/14/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
28 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.219+000 - กม.220+000 LT., RT. 27/10/2565 ขก.2/12/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
29 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ตอน 1 ระหว่าง กม.9+800 - กม.10+100 LT.,RT. 27/10/2565 คค 06041/พ.1/EE/11/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
30 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2565 รหัสงาน 33300 บนทล.228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ตอน2ระหว่าง กม.6+700-กม.7+600,กม.16+000-กม.33+230 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)และทล.2389 ตอนแก้งคร้อ-สระพัง ระหว่าง กม.6+130-กม.37+900LT.,RT.(เป็นช่วงๆ) 27/10/2565 ขก.2/11/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 215 รายการ