วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 05/04/2562 627/45/62/182 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 19/03/2562 627/45/62/178 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
213 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ระหว่าง กม.234+052-กม.266+500 , ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนหนองหล่ม-คอนสาร ระหว่าง กม.104+928-กม.119+854 และทางหลวงหมายเลข 2361 ตอนหนองเขียด-ภูผาม่าน ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+100 25/03/2562 627/60/62/179 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
214 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 4 รายการ 19/03/2562 627/60/62/177 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
215 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.448+100 - กม.460+595 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.460+595 - กม.492+269 และ ทางหลววงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.494+269-กม.533+400 15/11/2561 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 211 ถึง 215 จาก 215 รายการ