วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 627/40/62/264 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
212 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 01/08/2562 627/60/62/294 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
213 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 627/40/62/254 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
214 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่งประจำปี 2562 รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.468+895 - กม.473+145 (เป็นช่วงๆ) 18/07/2562 คค 06041/พ.1/EB/24/2562 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
215 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/07/2562 627/45/62/292 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 12/08/2562 627/60/62/290 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
217 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 09/07/2562 627/60/62/261 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
218 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 09/07/2562 627/35/62/13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
219 จ้างเหมางานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.457+240 - กม.457+346 19/06/2562 627/60/62/245 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/06/2562 627/60/62/242 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
221 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2389 ตอนแก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+519 และ ทางหลวงหมายเลข 2189 ตอนนายม-หนองแวง ระหว่าง กม.9+340 - กม.36+930 เป็นแห่งๆ 14/06/2562 627/60/62/239 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
222 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 14/06/2562 627/45/62/240 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
223 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 14/06/2562 627/60/62/237 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 14/06/2562 627/60/62/238 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
225 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 14/06/2562 627/70/62/233 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 211 ถึง 225 จาก 265 รายการ