วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ตอน 1 ระหว่าง กม.502+000 - กม.503+296 25/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/21/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
152 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน 3 ระหว่าง กม.1+108+กม.1+468,กม.2+335-กม.2+839,กม.3+436-กม.4+120,กม.6+773-กม.7+169 25/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/17/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
153 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 รหัสงาน 31500งานราวกันอันตราย ทล. 12 ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซง ระหว่าง กม.455+792-กม.456+398 LT,กม.455+792-กม.456+330 RTและ ทางหลวงหมายเลข12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.480+231-กม.480+734 LT,กม.480+231-กม.480+734 LT 25/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/18/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
154 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ตอน 3 ระหว่าง กม.469+000-กม.471+800 25/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/19/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
155 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน 5 ระหว่าง กม.4+100-กม.9+150 LT (เป็นช่วงๆ) 25/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/20/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
156 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+560 - กม.0+660 16/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/10/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
157 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนเกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.96+898 - กม.100+456 11/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/13/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
158 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+660-กม.1+558 12/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/15/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
159 จกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนหนองหล่ม-คอนสาร ระหว่าง กม.112+600-กม.119+854 18/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/11/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
160 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ตอน 2 ระหว่าง กม.511+245-กม.516+680 18/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
161 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.263+020 - กม.266+500 05/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/9/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
162 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ตอน 2 ระหว่าง กม.462+746-กม.463+538 05/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/8/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
163 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ตอน 2 ระหว่าง กม.237+671-กม.265+811 (เป็นช่วงๆ) 05/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/7/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
164 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ-บ้านแข้ ระหว่าง กม.162+051-กม.199+874,ตอนบ้านแข้-ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.199+874-กม.215+316,ตอนท่าเดื่อ-ชุมแพ ระหว่าง กม.215+316-กม.221+081 05/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/6/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
165 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ตอน 1 ระหว่าง กม.514+556 - กม.519+288 (LT.) 02/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/3/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 151 ถึง 165 จาก 232 รายการ