วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน 3 ระหว่าง กม.1+108+กม.1+468,กม.2+335-กม.2+839,กม.3+436-กม.4+120,กม.6+773-กม.7+169 25/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/37/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
137 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนหัน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า กม.237+357 (ด้านขวาทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/34/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
138 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง กม.508+091 (ด้านซ้ายทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/31/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
139 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกษตรสมบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 2037 ตอนภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ กม.13+000 (ด้านขวาทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/32/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
140 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก กม.470+932 (ด้านซ้ายทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/33/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
141 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง กม.508+091 (ด้านซ้ายทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/31/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
142 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองไผ่ ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง กม.4+577 (ด้านขวาทาง) 03/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/30/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
143 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ตอน 1 ที่ กม.239+784 03/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/29/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
144 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.464+002-กม.467+899 (เป็นช่วงๆ) 25/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/28/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
145 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.484+000-กม.484+800 และ ทล.2 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ตอน 2 ระหว่าง กม.508+600-กม.509+700,กม.527+300-กม.528+500,กม.531+000-กม.532+500 25/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/26/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
146 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+725 (เป็นช่วงๆ) 27/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/23/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
147 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.498+000-กม.532+800 25/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/24/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
148 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนเกษตรสมบูรณ์-หนองหล่ม ตอน 3 ระหว่าง กม.109+580-กม.111+400 01/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/27/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
149 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหังงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.0+672-กม.2+580,กม.6+218-กม.6+718 25/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/22/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
150 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนเกษตรสมบูรณ์-หนองหล่ม ตอน 2 ระหว่าง กม.85+884-กม.88+597 01/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/25/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 232 รายการ